Yok nedir ne demektir? Yok ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Varlığı olmayan, mevcut bulunmayan: Evde benden başka kimse yok.
 2. Varlığı olmayan şey, yokluk: Sen yok nedir bilmez misin?
 3. "Hayır" anlamında kullanılır: — Gittiler mi? — Yok daha gitmediler.
 4. Birinci cümleyi çelen ikinci bir cümlenin başına getirilir: Yarım saat bekle, yok gelmezse, hemen geri dön.
 5. Birinin söylediği sözler anlatılırken hafifsenmek ya da şüphe göstermek için önermelerin başına getirilerek onları birbirine bağlar: Yok işi varmış, yok zamanı yokmuş, yok öyleymiş, yok böyleymiş; kısacası bir yığın bahane.
 6. Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir: Yok, iyi çocuktur o, bakma sinirli haline. (örnek cümle)


Yok ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • Yok etmek: Varlığını gidermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek.
 • Yok yok:
  1. Ne istersen var: Bu kentte yok yok.
  2. Hayır hayır: Yok yok kalalım, gitmeyelim.
 • (Ben) Yokum:
  1. "O yerde değilim" anlamında kullanılır.
  2. Bazı kağıt oyunlarında oyuncunun oyuna girmeyeceğini belirtir.
 • Yokuna: Çok ucuz olarak: Mal yokuna gitti.

Yok ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "yok" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yok ananın örekesi: (deyiminin anlamı) Saçma bir söz veya karışık ve zor işler karşısında kullanılır. Öreke ip eğirme de kullanılan karışık ve zor bir ip sarma tekniğidir. Onun için böylesi durumlarda benzetme olarak kullanılır. — Dünya düz diyenler var. — Yok ananın örekesi!
 • Yok canım: (Söyleyişe göre değişir)
  1. Öyle şey olmaz: Yok canım; benimle ilgisi yok.
  2. Sahi mi, öyle mi? Yok canım!.. Eee, nerde ötekiler?
 • Yok devenin nalı (başı): (teklifsiz konuşmada) Daha neler, amma da abartıyorsun ha! — İşi maliyet fiyatına yapacaklarmış. — Yok devenin nalı!
 • Yok oğlu yok: Hiçbir şey yok, hiç yok: Para yok, pul yok, at yok, araba yok; yok oğlu yok.
 • Yok pahasına: Son derece ucuz.
 • Yok satmak: Bir şeyin çok satılması, çok satıldığı için çabuk tükenmesi.
 • Yoktan yere (yok yere, yoku yokuna): Hiçbir gereği ve yararı olmadan: Yoktan yere tartıştık.


Yok ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "yok" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Yok büyümez, arık büyük: Az olan şeyler çoğalır da, hiç yoktan bir şey üremez.
 • Yoktan yonga çıkmaz: (atasözünün anlamı) Varlıklı olmayan kimseden, başkasına yardım etmesi beklenemez, bilgisiz kimseden bir şey öğrenilemez.
( 0 soru/yorum )