Övünme nedir? Övünmek ne demektir? Övünme ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sahip bulunduğu veya kendine pay çıkardığı bir şeyden abartılı bir şekilde bahsetmek, iftihar etmek: Oğlundan söz ederken iyice çekilmez oluyor. Ağzını büze büze, gözlerini belerte belerte övünüyor oğluyla. (S. Menekay)
  2. Bir niteliği nedeniyle kendi kendisini övmek: Kötülükleri bununla da kalmıyordu. Zenginiz diye övünüyor, güçlüyüz diye böbürleniyorlardı. (İlgili cümle kaynağı: M. Y. Kandemir). Allah, kendini beğenen, övünen kimseyi sevmez. (Lokman Suresinden)


Övünme ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "övünme ve övünmek" kelimeleri geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Övünme çörtük (çeltik), yel esti gördük: Övünen birine, fazla övünmemesini, meselenin aslında ne olduğunu herkesin bildiğini anlatmak için söylenir.
  • Övünme payı çıkarmak: Herhangi bir şeyde kendini övmeye yarayacak bir taraf bulmak.
  • Övünmek gibi olmasın: Kendini övmeye hazırlanan bir kimse tarafından övünmesini hoş göstermek ya da alçak gönüllü görünmek için kullanılır.
( 0 soru/yorum )