Sağ nedir ne demektir? İlgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0

sağ (I)


 1. Vücutta, kalbin bulunduğu tarafın karşı yanında olan, sol karşıtı: Sağ el, sağ bacak, sağ göz vb.
 2. Bu taraftaki yön; kuzeye bakan bir kimsenin doğusunda kalan yön; akrep ve yelkovanlı bir saatte, saatin merkezinde duran ve "12"ye bakan bir kimseye göre "3" rakamının bulunduğu yön: Sağdan yürümek, sağa dönmek, sağ şeritten gitmek vb.
 3. Siyaset ve düşünce bakımından gelenekçi ve muhafazakâr görüş: Sağ görüş, sağ partiler vb.


sağ (II)


 1. Esen, sağlıklı, sağlam, iyi: Sağ ol.
 2. Yaşamakta olan: Babam sağ. Deden sağ mı?
 3. Katkısız: Sağyağ, sağ para vb.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "sağ (I, II)" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Sağ eliyle (başının arkasından), sol kulağını göstermek: Kısa yoldan kolayca yapmak varken, bir işi dolambaçlı, güç başarılabilir yoldan yapmaya kalkmak.
 • Sağ gözünü sol gözünden kıskanmak: Çok kıskanç olmak.
 • Sağ yapmak (Sağ yap!): Direksiyonu sağa çevirerek taşıtı sağ yöne götürmek.
 • Sağa kaymak: Siyasette sağ görüşe yönelmek.
 • Sağa sola: Şuraya buraya.
 • Sağa sola bakmamak: Çevrede olup bitenleri hiçe saymak, yanını yöresini kollamamak.
 • Sağı solu belli olmamak: (deyiminin anlamı) Nasıl davranacağı kestirilemez biri olmak.
 • Sağlı sollu:
  1. Her iki yanda olan: Sağlı sollu büyük yapılar.
  2. Her iki eliyle: Sağlı sollu iki tane patlattı.
 • Sağ ayakkabı değil: → Sağlam ayakkabı değil.
 • Sağ esen: Ölmemiş, yaşıyor ve sağlıklı.
 • Sağ ol!: "Çok yaşa, teşekkür ederim".
 • Sağ olsun: Biri için sitem yollu bir şey söyleneceği zaman söyleyenin iyi niyetini belirtmek için sözün başına getirilir.
 • Sağ (var) olsun, yerinde olsun: Kendisine bir kötülük olmasını istemem ama benden uzak dursun.
 • Sağ para: Eskiden mecidiyenin on dokuz kuruş hesabıyla ödendiği zaman sağlam para yerine kullanılmış bir deyim.
 • Sağ salim: Hiçbir zarar görmeden, emniyetle.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "sağ (I, II)" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin: İyilik gösteriş için yapılmamalıdır.
 • Sağ olsun da dağ ardında olsun: (atasözünün anlamı) Nasıl olsa bir gün kavuşulacaksa çekilen özlem önemli değildir.
 • Sağ (sağlam) baş yastık istemez: Sağlıklı insan, yatmak istiyorsa gerçekten bir rahatsızlığı var demektir.
( 0 soru/yorum )