Uzak nedir ne demektir? Uzak ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Gidilmesi çok süren, çok ötelerde olan, ırak karşıtı: Uzak bir ülke. İşim eve uzak.
 2. Arada çok zaman bulunan: Uzak bir gelecek.
 3. Yeteneği, gücü ya da hükmü yetişmez: O, bu kitabı anlamaktan uzaktır.
 4. Olasılığı az olan: Ben bu işi çok uzak görüyorum.
 5. Ayrı, birbiriyle pek ilgisi olmayan, yakınlık derecesi az olan: Uzak akraba.
 6. İlgisiz, ilişkisini kesmiş: Neden hayattan bu kadar uzaksın? (örnek cümle)


Uzak ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "uzak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Uzak durmak: (deyiminin anlamı) Karışmamak, yaklaşmamak.
 • Uzağı görmek: İleride ne olacağını önceden kestirmek.
 • Uzaklara gitmek: Konudan ayrılmak.
 • Uzaktan: Uzak yerden, uzak olarak: Onunla uzaktan akrabayız.
 • Uzaktan bakmak (seyirci kalmak): Seyirci gibi davranıp olaya karışmamak.
 • Uzaktan merhaba: Yakın ahbaplık istenmediğini anlatır.
 • Uzaktan uzağa:
  1. İlgisi çok az olan: Uzaktan uzağa tanışıklığımız var.
  2. Çok uzaktan duyulan.
 • Uzaktan yakından: Kesinlikle, hiçbir şekilde: Uzaktan yakından alakası yok.


Uzak ile ilgili atasözü ve anlamı


İçinde "uzak" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Uzak yeri urgan ile ölçme: (atasözünün anlamı) Yetersiz, sonuç alınmaz araçlarla iş görmeye kalkmamalı.
( 0 soru/yorum )