Yara nedir? Yaralı ne demektir? Yara ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yarası olan kanayan bir kalp çizimi
Gönül yarası
 1. Vücutta herhangi bir etkiyle oluşan ve az çok tehlikeli olan yarık, kesik: Kurşun yarası. Bıçak yarası. Yüzünde bir yara var.
 2. Bir şeyde, bir dış etkiyle oluşan ve tehlikeli olabilen yarık, hasar: Geminin gövdesinde yara açıldı. Bu yara ağacı kuruttu.
 3. (mecazi) Dert, keder, üzüntü, acı: Yaramı deşmeyin. Yürek yarası.
 4. Vücutta işlemekte olan çıban.


Yara ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • Yara almak: Yaralı duruma gelmek.
 • Yara bere: Yara, ezik, sıyrık, çürük.
 • Yara işlemek: Yara irin çıkarmak (akıtmak).
 • Yara kapanmak: Yara iyi olup geçmek.
 • Yaralı:
  1. Yarası olan, yaralanmış: Yaralı kuş, yaralı gemi vb.
  2. (mecazi) Dertli: Bu ayrılıktan çok yaralıydı Ömer. (Y. Z. Ortaç)


Yara ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "yara" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yara açmak: Büyük üzüntü yaratmak.
 • Yara işlemek: Üzüntü, sıkıntı henüz sona ermemek.
 • Yarasına dokunmak: Üstünde durduğu, duyarlı olduğu bir noktaya dokunmak.
 • Yarasını deşmek: (deyiminin anlamı) Birine, en çok üzüntü konusu olan bir iç acısını, bir hayal kırıklığını anımsatmak: Doktor Nâzım, kızın yarasını deştiğini anlamıştı... Sorduğuna pişman olmuştu. Üzgün bir sesle: - Özür dilerim, dedi... (Ş. Y. Şenler)
 • Yarasız yere kurt düşürmek: Hiçbir neden yokken sıkıntı, üzüntü verecek ya da başkasını kuşkulandırıp rahatsız edecek işler yapmak.
 • Yaraya merhem olmak: Bir derdi, üzüntüyü gidermek: Kendimizi sorumlu tutarak karınca kadarınca sorunu çözmeye çalışmak, yaraya merhem olmak bize yakışan değil midir? (İlgili cümle kaynağı: M. Karaburç)
 • Yaraya tuz biber ekmek: Bir derdin acısını çoğaltmak: Durumunu görünce kendisine acıdım, yarasını deşip tuz ekmeyi uygun görmedim. (Şeyh Sadi Şirazi)


Yara ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "yara" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Yara sıcakken sarılır: (atasözünün anlamı) Bir acıyı dindirmek için gereken yardımda geç kalınmamalı.
 • Yaralı kuşa kurşun sıkılmaz: Birinin düşkünlüğünden yararlanarak ondan öç almaya kalkışmak mertlik değildir.
( 0 soru/yorum )