Yiğit ile ilgili atasözleri deyim ve anlamları ne demektir?

Cesur ve yiğit bir fesli delikanlı, Son Osmanlı Yandım Ali, Kenan İmirzalıoğlu

İlgili atasözleri ve anlamları

İçinde "yiğit" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Yiğit arkasından vurulmaz: Bir kimseyi yokluğunda ve savunmasızken kötülemeye, yıkmaya çalışmak mertliğe sığmaz.
 • Yiğit başından devlet ırak değildir: Mert karakterli kişi bunun ödülünü hemen görür.
 • Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer: Ömrü boyunca, insanın eline, kaçırılmaması gereken çok önemli bir iş yapma fırsatı ancak bir kez geçer.
 • Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir: Mert insanın koruyucusu, kayırıcısı yine mert kimselerdir.
 • Yiğit lakabıyla anılır: İnsan için önemli olan yaptıkları ve mertliğidir; çirkin lakap onun değerini düşürmez.
 • Yiğit meydanda belli olur: Yiğitlik sözle değil, yapılan işle ortaya konur.
 • Yiğit yarasına yiğit katlanır: Yiğitten gelen ağır saldırıyı ancak yiğit olan kaldırır.
 • Yiğit yiğide at bağışlar: Mertliğin bir ölçüsü de cömertliktir.
 • Yiğidi öldür hakkını yeme: (atasözünün anlamı) Mert insan haksızlığa dayanamaz.
 • Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun (erim er olsun da yerim kaya dibi olsun): Kadın için önemli olan evleneceği kimsenin karakteridir, malı mülkü değildir.
 • Yiğidin malı meydandadır: Mert insanın gizlisi saklısı yoktur.
 • Yiğidin sözü, demirin kertiği: Mert insan sözünden dönmez.


İlgili deyim ve anlamı

İçinde "yiğit" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Yiğit hoş, yancık boş: (deyiminin anlamı) İyi delikanlı ama beş parası yok.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.