Yiğit nedir ne demektir? Yiğit ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Cesur ve yiğit bir fesli delikanlı, Son Osmanlı Yandım Ali, Kenan İmirzalıoğlu

 1. Güçlü, yürekli, korkusuz, mert, kahraman (kimse): Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar / Düşmanı görünce ayağa kalkar / Kapar mızrağını meydana çıkar / Yiğidin ardında duran olmalı (Karacaoğlan)
 2. Delikanlı, genç erkek, genç adam: Köyün yiğitleri toplandı.
 3. (mecazi) Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen, cesurca konuşan (kimse): Gençtir, içki içmez, yalan konuşmaz, esprilidir, sözünü dudaktan gözünü budaktan sakınmaz, yiğittir ve alçakgönüllüdür. (İlgili cümle kaynağı: H. Alpin)


Yiğit ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • Yiğitbaşı: (tarih) Osmanlı Devletinde, esnaf loncalarını devlete karşı temsil eden ve iç işleyişi düzenleyen kethüdadan sonra gelen ikinci görevli.
 • Yiğitlik: Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış.
 • Yiğitlik taslamak: Yiğitmiş gibi davranmak.


Yiğit ile ilgili deyim ve anlamı


İçinde "yiğit" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yiğit hoş, yancık boş: (deyiminin anlamı) İyi delikanlı ama beş parası yok.
 • Yiğitlik bende (sende) kalsın!: Özveri ve hoşgörüyle davranmayı salık verir ya da öyle davranıldığını belirtir.
 • Yiğitliğe leke sürmemek: Güç durumda bile kalsa yiğitliğe aykırı bir davranışta bulunmamak.


Yiğit ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "yiğit" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Yiğit arkasından vurulmaz: Bir kimseyi yokluğunda ve savunmasızken kötülemeye, yıkmaya çalışmak mertliğe sığmaz.
 • Yiğit başından devlet ırak değildir: Mert karakterli kişi bunun ödülünü hemen görür.
 • Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer: Ömrü boyunca, insanın eline, kaçırılmaması gereken çok önemli bir iş yapma fırsatı ancak bir kez geçer.
 • Yiğit ekmeğiyle yiğit beslenir: Mert insanın koruyucusu, kayırıcısı yine mert kimselerdir.
 • Yiğit lakabıyla anılır: İnsan için önemli olan yaptıkları ve mertliğidir; çirkin lakap onun değerini düşürmez.
 • Yiğit meydanda belli olur: Yiğitlik sözle değil, yapılan işle ortaya konur.
 • Yiğit yarasına yiğit katlanır: Yiğitten gelen ağır saldırıyı ancak yiğit olan kaldırır.
 • Yiğit yiğide at bağışlar: Mertliğin bir ölçüsü de cömertliktir.
 • Yiğidi öldür, hakkını yeme: (atasözünün anlamı) Bir kişinin olumsuz yönlerine odaklanırken, onun gerçekten sahip olduğu olumlu yönlerin ve haklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eder.
 • Yiğidim yiğit olsun da yerim çalı dibi olsun (erim er olsun da yerim kaya dibi olsun): Kadın için önemli olan evleneceği kimsenin karakteridir, malı mülkü değildir.
 • Yiğidin malı meydandadır: Mert insanın gizlisi saklısı yoktur.
 • Yiğidin sözü, demirin kertiği: Mert insan sözünden dönmez.
( 0 soru/yorum )