Yedi nedir ne demektir? Yedi ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yedi sayısı ve 7 rakamı
Yedi sayısı
 1. Altıdan bir fazla: Yedi gün bir hafta.
 2. Altıdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam: 7, VII.
 3. (tasavvuf, din) Kutsal sayılardan biri (Arapça: ٧): Yedi gök, yedi iklim, yedi kıta, yedi deniz, yedi renk, yedi büyük peygamber, kalbin yedi gücü, hali ve yedi durağı vardır. Kabe yedi kez tavaf edilir. Allah cenneti ve dünyayı yedi katlı yaratmıştır. Kuran yedi anlamlıdır ve namazdaki bir rekat yedi bölümden oluşur. [Yine Kur'an'ın ilk ve en büyük suresi olan ve namazın her rekatında okunması gereken Fatiha Suresi'de 7 ayettir.] İslam'ın ezoterik yorumlarında İlahi isimlerin taayyünlerinin sureti olarak açıklanan, aşkla kendinden geçmiş yedi melek vardır. Mesnevi'de yedi yıldızın yedi aklından söz edilir. Tasavvuf yolunda yedi makam vardır. [Yine tasavvuf geleneğine göre insanın yedi ruhu vardır.] Cehennemin yedi kapısı bulunur. İstanbul yedi tepelidir. Tevrat'ta Nuh Tufanı'nın yedi gün sürdüğü, gemiye her hayvan türünden yedişer tane alındığı ve geminin yedinci ayın yedinci günü Ararat Dağı'nın tepesine oturduğu bildirilmiştir... (İ. Sarı)


Arapça 7 sayısı
 • Yedi ulu: Alevi ve Bektaşilere göre kutsal sayılan yedi şaire (Nesimi, Hayati, Fuzuli, Pir Sultan, Kul Himmet, Virani ve Yemini) verilen ad.
 • Yedi Uyurlar (Ashab-ı Kehf): (din) Kendilerine yapılan zulümden kaçarak köpekleriyle birlikte bir mağaraya kapanan ve burada 309 yıl uyuyarak kalan ilk Hristiyanlardan yedi kişiye (Yemliha, Mekselina, Mesliha, Mernuş, Debernuş, Sanenuş, Kefeştateyuş ve köpekleri Kıtmir) verilen ad.
 • Yediler: Geleneksel dini kültürümüzde "üçler, yediler, kırklar" olarak ifade edilen evliya topluluklarından, yedi kişiden oluşan evliya topluluğuna verilen ad.


Yedi ile ilgili deyim, birleşik kelime ve fiiller


İçinde "yedi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yedi canlı: (deyiminin anlamı) Ölüm nedeni olabilecek birçok olaydan kurtulup sağ çıkan kimse.
 • Yedi düvel:
  1. (halk dilinde) Bütün devletler: Yedi düvel silahına sarılsa / Fitneyle, fesatla tuzak kurulsa / Pervamız yok ölüm emri verilse / Canımız vatana kurbandır bizim / Şükür, rehberimiz Kur'an'dır bizim. (Önce Vatan)
  2. Herkes bütün dünya: Yedi düvel gelse alamaz seni benden.
 • Yedi denizin (dışarı) attığı: Hiçbir çevrede kendisine yer verilmeyen, herkesin kendisinden tiksindiği kişi.
 • Yedi göbek: Bütün soy sop, yedi cet.
 • Yedi iklim dört bucak: Bütün dünyayı, her tarafı.
 • Yedi kat el: Çok yabancı.
 • Yedi kat yerin dibine geçmek:
  1. Çok güçlü bir şekilde yere çakılmak.
  2. Fazlasıyla utanmak, mahcup olmak.
 • Yedi kubbeli hamam kurmak: Büyük hayaller peşinde koşmak.
 • Yedi mahalle: Herkes, bütün çevre.
 • Yedisinden yetmişine: En küçüğünden en büyüğüne kadar herkes.
 • Yediye gitmek: Gelinin koca evine gittikten yedi gün sonra, baba evini ziyaret etmesi.
( 0 soru/yorum )