Omuz ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İçinde "omuz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Omuz omuza: (İnsan) Dayanışarak, birlikte olmak.
  • Omuz öpüşmek: Birbirine eşit derecede olmak.
  • Omuz silkmek: (deyiminin anlamı) Aldırmamak, umursamamak, önemsiz bulmak.
  • Omuz vermek: 1. Omzuyla dayanmak, yardım etmek, destek olmak. 2. (argo) Önem vermemek.
  • Omuz vurmak: 1. Yardımcı olmak. 2. (argo) Sataşmak.
  • Omuzda taşımak: Çok saygı göstermek.
  • Omuzları çökmek: Bitkin, perişan ve yıkılmış bir durumda olmak.
  • Omzuna vurmak: Yüklenmek.