Omuz nedir ne demektir? Omuz ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm: İnsanların namazda omuzları omuzlarına değer. (A. Döner)
 2. (halk dilinde) Mahya: Dört omuz ( = Dört yöne eğimli çatı), İki omuz ( = İki yöne eğimli çatı, beşikçatı).


Omuz ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "omuz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Omuz kaldırmak: 1. Bilmez gibi davranmak. 2. Kabul etmemek, geri çevirmek.
 • Omuz omuza: (İnsan) Dayanışarak, birlikte: Oralarda da kardeşler omuz omuza, yürek yüreğe düşmanla savaşmışlardı... (Ben Çanakkale)
 • Omuz öpüşmek: Birbirine eşit derecede olmak: Servet ve refahta bu iki aile omuz öpüşürler. (H. R. Gürpınar)
 • Omuz silkmek: (deyiminin anlamı) Aldırmamak, umursamamak, önemsiz bulmak.
 • Omuz vermek:
  1. Omzuyla dayanmak, yardım etmek, destek olmak: O ise yaslanacak bir omuz verdi. Güç verdi, inanç verdi. (İlgili cümle kaynağı: Ü. Kurtcan)
  2. (argo) Önem vermemek.
 • Omuz vurmak:
  1. Yardımcı olmak.
  2. (argo) Sataşmak.
 • Omuzda taşımak: Çok saygı göstermek.
 • Omuzları çökmek: Bitkin, perişan ve yıkılmış bir durumda olmak.
 • Omzuna atmak: Ceket vb. kollu giysileri kollarını giymeden sırtına koymak.
 • (Birinin) Omzuna binmek: Yük olmak, ağırlık vermek.
 • Omzuna vurmak: Yüklenmek.
( 0 soru/yorum )