kuyruk:

Kuyruk ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Kuyruğunu sallayan bir kedinin arkadan görünüşü
Kuyruk sallayan kedi
İçinde "kuyruk" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Kuyruk acısı: Hınç, alınacak öç.
  • Kuyruk çekmek: Boya ya da sürmeyle gözün üzerine gözden daha uzun çizgi çekmek.
  • Kuyruk olmak (kuyruğa girmek): Bir şey itişip kakışmadan düzenli sıraya girmek.
  • Kuyruk sallamak: (deyiminin anlamı) Yaltaklanmak, dikkatini çekecek şekilde davranmak.
  • Kuyruğu dikmek: (Hayvan ya da küçümsenen kişi için) Koşmaya hazırlanmak ya da koşmak.
  • Kuyruğu kapana kısılmak (sıkışmak): Kolay kolay kurtulamayacağı çok zor bir duruma düşmek.
  • (Birinin) kuyruğuna basmak: Sert bir karşılık vermek zorunda bırakmak, kışkırtmak.
  • (Birinin) kuyruğuna teneke bağlamak: Birini aşırı ölçüde alaya almak.
  • Kuyruğunu kısmak: Korkup pusmak.
  • (Birinin) Kuyruğunu kıstırmak: Birini kımıldayamayacak bir durumda yakalamak.