Kuyruk ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Kedi Kuyruğu, Kuyruk Sallamak
Kuyruk sallayan kedi
İçinde "kuyruk" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
  • Kuyruk acısı: Hınç, alınacak öç.
  • Kuyruk çekmek: Boya yada sürmeyle gözün üzerine gözden daha uzun çizgi çekmek.
  • Kuyruk olmak (kuyruğa girmek): Bir şey itişip kakışmadan düzenli sıraya girmek.
  • Kuyruk sallamak: (deyiminin anlamı) Yaltaklanmak, dikkatini çekecek şekilde davranmak.
  • Kuyruğu dikmek: (Hayvan yada küçümsenen kişi için) Koşmaya hazırlanmak yada koşmak.
  • Kuyruğu kapana kısılmak (sıkışmak): Kolay kolay kurtulamayacağı çok zor bir duruma düşmek.
  • (Birinin) kuyruğuna basmak: Sert bir karşılık vermek zorunda bırakmak, kışkırtmak.
  • (Birinin) kuyruğuna teneke bağlamak: Birini aşırı ölçüde alaya almak.
  • Kuyruğunu kısmak: Korkup pusmak.
  • (Birinin) Kuyruğunu kıstırmak: Birini kımıldayamayacak bir durumda yakalamak.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.