Kefalet nedir? Kefaletname ne demektir? Anlamı


Kefalet sözleşmesi örneği
Kefalet, kefil olma durumu yani bir kişinin bir başka kişiye borcunu ödeyeceğine ve ödeyememesi durumunda kendisinin ödeyeceğini taahhüt etme.


  • Kefaletname (kefalet sözleşmesi): Kefillikle ilgili olarak düzenlenip taraflarca imzalanan belge.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.