Kefalet nedir? Kefaletname ne demektir? Anlamı

Kredi geri ödeme kefalet sözleşmesi örneği
Kefalet sözleşmesi örneği
Kefalet, kefil olma durumu yani bir kişinin bir başka kişiye borcunu ödeyeceğine ve ödeyememesi durumunda kendisinin ödeyeceğini taahhüt etme.


  • Kefaletname (kefalet sözleşmesi): Kefillikle ilgili olarak düzenlenip taraflarca imzalanan belge.