kefalet:

Kefalet nedir? Kefaletname ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Kredi geri ödeme kefalet sözleşmesi örneği
Kefalet sözleşmesi örneği
Kefalet, kefil olma durumu yani bir kişinin bir başka kişiye borcunu ödeyeceğine ve ödeyememesi durumunda kendisinin ödeyeceğini taahhüt etme.


  • Kefaletname (kefalet sözleşmesi): Kefillikle ilgili olarak düzenlenip taraflarca imzalanan belge.