Kekre nedir? Kekremsi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kekre, tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan.

  • Kekremsi:
    1. Tadı az kekre olan, buruk.
    2. (mecazi) İnsana güven vermeyen, varlığıyla insanı rahatsız eden asık yüzlü (kimse).
  • Kekrelik: Kekre olma durumu.
  • Kekremsilik: Kekremsi olma durumu.
    Hallerinde benim gelişimden memnun olmadıklarını gösteren bir kekremsilik var. (İlgili cümle kaynağı: B. Felek)
  • Kekresi: Tadı kekreye çalan.
( 0 soru/yorum )