Kefil nedir? Kefillik ne demektir? Anlamı


Kefil olmak
  1. Bir borcun, borçlu tarafından alacaklıya ödeneceğine, borcun ödenmemesi durumunda zararın kendisince karşılanacağına güvence veren üçüncü kişi.
  2. Birinin verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse.


  • Kefil olmak: Birinin borçlanmasıyla ilgili sorumluluğu üstlenmek.
  • Kefillik: Kefil olma durumu.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.