Kefil nedir? Kefillik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir senedin kefile ait bölümünü imzalayan bir kefil
Kefil olmak
  1. Bir borcun, borçlu tarafından alacaklıya ödeneceğine, borcun ödenmemesi durumunda zararın kendisince karşılanacağına güvence veren üçüncü kişi.
  2. Birinin verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse.


  • Kefil olmak: Birinin borçlanmasıyla ilgili sorumluluğu üstlenmek.
  • Kefillik: Kefil olma durumu.
( 0 soru/yorum )