Kütle nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ağır bir demir küre altında ezilen kütle sözcüğü
Kütle
  1. Yığın, toplu şey, büyük parça, küme, kitle.
  2. Bir cismi meydana getiren madde miktarı. Kütle, ağırlığın bir sebebidir. Yer çekiminin kütleye olan etkisine de ağırlık denir.
  3. (fizik) Bir cismin kuvvet tarafından ivmelenmeye (hareketlenmeye) karşı gösterdiği dirençtir.
  4. (fizik) Klasik mekanikte Newton'un adından gelen ve Newton yasası olarak bilinen F = ma ya da P = mg eşitliğinde, cismi hareket ettiren F kuvvetinin, bu kuvvetin kazandırdığı a ivmesine oranı ya da cismin P ağırlığının, bulunan yerdeki g yer çekimi ivmesine oranı olarak tanımlanır. Kuvvet ya da ağırlıkla ivme arasındaki oran, dolayısıyla bir cismin kütlesi, değişmez bir bütünlüğüdür.
  5. (fizik) Einstein'ın formüle ettiği kütle ve enerjinin eşdeğerliği ilkesine göre bir cismin kaybolan enerjisiyle kütlesi arasında E = mc2 (E= enerji, m= kütle, c= ışığın boşluktaki yayılma hızı = saniyede 3000.000 km) ilişkisi vardır. Bu görüşten yola çıkan görelilik kuramında kütlenin değişebilirliği ortaya konmuştur.
( 0 soru/yorum )