Söz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir ya da birkaç heceden oluşan anlamlı ses, sözcük.
  2. Bir düşünceyi yazılı ya da sözlü olarak açıklayan sözcük ya da cümleler dizisi.
  3. Söylenti, sav.
  4. Bir işi yapacağını kesin vaat etme.

Kelime, lakırdı, kelam, laf, haber olabilecek eş anlamları.

  • Söz birliği: Anlaşma, aynı görüşte olma.
  • Söz bölükleri: (dil bilim) Sözcük çeşitleri.
  • Söz sanatları: (edebiyat) Edebi yapıtları daha etkili, daha güzel ve daha süslü duruma getirmek için başvurulan benzetme (teşbih), eğretileme (istiare), bilmezlikten gelme (tecahülü arifane), mecaz, güzel neden gösterme, ünleme, karşıtlık gibi sanatlara verilen genel ad, edebi sanatlar.
  • Söz yitimi: (hekimlik) Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı halde istenilen sözü bulup söyleyememek hastalığı, afazi.
  • Söz zinciri: (dil bilim) Dil düzleminde dil birimlerinin birbirini izlemesinden doğan ve ardışıklığa dayanan düzen.


Söz ile ilgili güzel bir söz


Sözü bilen kişinin yüzünü ak eder bir söz,
Sözü pişirip diyenin işini sağ eder bir söz,
Söz olur, bitirir savaşı, söz olur, kestirir başı,
Söz olur zehirli aşı, yağ ile bal eder bir söz. (Yunus Emre)
( 0 soru/yorum )