Menkul nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Devlet tahvilleri, hazine bonoları, şirket hisse senetleri ve banka cüzdanından oluşan menkul kıymetler
Menkul kıymetler
 1. Bir yerden başka bir yere taşınabilen (mal), gayrı menkul karşıtı. Örneğin para, çek, senet, tahvil vb. değerli kağıtlar menkuldür.
 2. Aktarılmış.
 3. Taşınır.
 4. Ağızdan ağza geçerek gelmiş, söylenegelmiş.


 • Menkul inşaat: (hukuk) Sürekli kalmak amacı olmadan bir arsa üzerine yapılmış kulübe, baraka gibi hafif inşaat.
 • Menkul ipoteği (rehini): (hukuk) Bir borcun ödeneceği konusunda menkul bir malın güvence olarak verilmesi.
 • Menkul değer (kıymet): (ticaret) Devlet tahvilleri, hazine bonoları, şirket hisse senetleri ve kamu kuruluşlarınca çıkarılmış tahvilleri anlatmak için kullanılan taşınır değerler.
 • Menkul değer (kıymet) borsaları: (ticaret) Devlet, il ve belediyelerce çıkarılan istikraz hisse senetleri ve tahvillerle hazine bonolarının, Türk anonim ortaklıklarınca, hisse senetleri ve tahviller gibi, borsaya kabulüne maliye bakanlığınca izin verilen yabancı hisse senetleri ve tahvillerin alınıp satıldığı yerler.
 • Menkul kredisi: Bir taşınabilir değerin güvence olarak bırakılması karşılığında alınan kredi.
 • Menkul mallar: (hukuk) Değer ve niteliğine zarar gelmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilir mallar.
 • Menkul mülkiyeti: (hukuk) Taşınır mallar ve taşınmaz mülkiyetine girmeyen, başka birine devredilebilen doğal kuvvetler üzerindeki mülkiyet hakkı.
( 0 soru/yorum )