Sözcük nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir ya da daha çok sesten kurul olan, belli bir anlamı olan ya da cümle kuruluşunda özel bir görev yüklenen dil öğesi, kelime.

  • Sözcük çözümlemesi: (dil bilim) Bir sözcüğün yapısın oluşturan kök ve eklerin ayrı ayrı saptanması ve adlarının belirtilmesi ve sözcüğün yapısına, anlamına, görevine göre aldığı adların açıklanması işlemi, kelime çözümlemesi.
  • Sözcük türü: (dil bilim) Anlam, görev, yapı bakımından sözcüklerin ayrıldığı türlerden her biri. Türkçede başlıca sözcük türleri şunlardır: Ad, sıfat, eylem, bağlaç, belirteç, ilgeç, adıl, ünlem.
  • Sözcük vurgusu: (dil bilim) Bir sözcükte bir hecenin öteki hecelere göre daha baskılı söylenmesi. Türkçe sözcüklerinde vurgu genellikle son hecededir: Arkadaş, okul, düşünüyorum.
( 0 soru/yorum )