Sözcük nedir ne demektir? Anlamı


Bir yada daha çok sesten kurul olan, belli bir anlamı olan yada cümle kuruluşunda özel bir görev yüklenen dil öğesi, kelime.

  • Sözcük çözümlemesi: (nedir ne demek anlamı) (dil bilim) Bir sözcüğün yapısın oluşturan kök ve eklerin ayrı ayrı saptanması ve adlarının belirtilmesi ve sözcüğün yapısına, anlamına, görevine göre aldığı adların açıklanması işlemi, kelime çözümlemesi.
  • Sözcük türü: (dil bilim) Anlam, görev, yapı bakımından sözcüklerin ayrıldığı türlerden her biri. Türkçede başlıca sözcük türleri şunlardır: Ad, sıfat, eylem, bağlaç, belirteç, ilgeç, adıl, ünlem.
  • Sözcük vurgusu: (nedir ne demek anlamı) (dil bilim) Bir sözcükte bir hecenin öteki hecelere göre daha baskılı söylenmesi. Türkçe sözcüklerinde vurgu genellikle son hecededir: Arkadaş, okul, düşünüyorum.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.