Mevla ve mevlasını bulmak ne demektir? Anlamları

  1. Rab.
    "Bilin ki Allah sizin mevlanızdır. O, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır" (Enfâl, 40)
  2. (Arapça) Sahip.
  3. Sevgili, sevilen.
    Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. (Hadis-i şerif) SAV
  4. Efendi.
  5. (Osmanlıca hukuk terimi) Kölelerini hürriyete kavuşturmuş olan kimse veya hürriyetine kavuşmuş olan köle.


  • Mevlasını bulmak: (atasözünün anlamı) İstediğine erişmek. Hasan artık bulmuştu mevlasını.