lütuf :

Lütuf nedir? Lütfetmek ne demektir? Anlamları

Önem verilen, sayılan, büyük birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, kerem.
İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Maide Suresi 54. Ayet)

  • Lütfetmek: Lütuf olarak vermek ya da yapmak. Bir lira lütfetseniz. (İlgili cümle: Ömer Seyfettin)
  • Lütuf buyurmak: Yüksek makamda birisi iyilik edip bağışlamak ya da vermek.
  • Lütuf görmek: İyilik görmek.
  • Lütfunda bulunmak: Alçak gönüllülük göstererek iyiliğinde bulunmak.
  • Lütufkar: İyiliksever.