Maharet nedir? Maharetli ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Beceri, ustalık, el uzluğu: Aynı zamanda ticaret, bir maharet istiyordu ve bu maharet, Hz. Ebu Bekir'de fazlasıyla vardı. (Heyet)

  • Maharetli: Becerikli, usta, mahir.
    Asım o sıra Derviş'in çömlek fırınının yanına gitmiş bir yandan onun çamura bulanmış maharetli ellerini seyrediyor, bir yandan da kafasında bulunan türlü soruları bu maharetli yaşlıya sorarak cevap almaya çalışıyordu. (İlgili cümle kaynağı: İ. Toraman)
  • Maharet kazanmak: Beceri edinmek, ustalaşmak.
( 0 soru/yorum )