mahal:

Mahal nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yer, yöre.
  Cuma günü hareket edip bir taşlık mahalde hazırlanmış olan çadırlarımıza indik.
 2. (mecazi) Fırsat, ihtimal, gereklilik.
  Kainatta tesadüfe mahal yoktur.

 • Mahal listesi: Mimarlıkta, bir yapının çeşitli hacimlerinin alan, çevre gibi ölçülerini ve bu yerlerde kullanılacak gereçleri gösteren çizelge.
 • Mahal numarası: Mimarlıkta, bir yapının keşfinde kullanılmak üzere planlarda her hacme ayrı ayrı yazılan numara.

İlgili deyimler ve anlamları


 • Mahal kalmamak: Gereklik kalmamak.
 • Mahal olmamak: Yeri, lüzumu olmamak.
 • Mahal yok: Yeri yok, gereği yok, gereksiz.
  Telaşa mahal yok.