Mahal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yer, yöre: Cuma günü hareket edip bir taşlık mahalde hazırlanmış olan çadırlarımıza indik.
  2. (mecazi) Fırsat, ihtimal, gereklilik: Kainatta tesadüfe mahal yoktur.

  • Mahal listesi: Mimarlıkta, bir yapının çeşitli hacimlerinin alan, çevre gibi ölçülerini ve bu yerlerde kullanılacak gereçleri gösteren çizelge.
  • Mahal numarası: Mimarlıkta, bir yapının keşfinde kullanılmak üzere planlarda her hacme ayrı ayrı yazılan numara.

Mahal ile ilgili deyimler ve anlamları


  • Mahal kalmamak: Gereklik kalmamak.
  • Mahal olmamak: Yeri, lüzumu olmamak.
  • Mahal yok: Yeri yok, gereği yok, gereksiz: Telaşa mahal yok.
( 0 soru/yorum )