Mahalli nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir yere ait veya bir yere bir bölgeye mahsus olan, yerli, yerel, yöresel. Tüm ülke düzeyinde yürütülmesi gereken milli kamu hizmetleri yanı sıra, belli bir yörede, salt o yöre ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen mahalli kamu hizmetleri de vardır.

  • Mahalli idare: Belirli bir bölgede oturan kişileri ilgilendiren konularla ilgilenen yönetim.
  • Mahalli saat: Boylamlara göre ayrılmış yerel saat.
  • Mahalli seçim: (hukuk) Belli bir bölgede yapılan seçim
( 0 soru/yorum )