Mahalli nedir ne demektir? Anlamı


Bir yere ait veya bir yere bir bölgeye mahsus olan, yerli, yerel, yöresel. Tüm ülke düzeyinde yürütülmesi gereken milli kamu hizmetleri yanı sıra, belli bir yörede, salt o yöre ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen mahalli kamu hizmetleri de vardır.

  • Mahalli idare: Belirli bir bölgede oturan kişileri ilgilendiren konularla ilgilenen yönetim.
  • Mahalli saat: Boylamlara göre ayrılmış yerel saat.
  • Mahalli seçim: (hukuk) Belli bir bölgede yapılan seçim

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.