Lüzum nedir? Lüzumlu lüzumsuz ne demektir? Anlamları


Lüzum, gerek gereklilik, icap demektir.
Misalleri namütenahi olarak dile getirebilirim ama lüzum yok.

  • Lüzumlu lüzumsuz: Olur olmaz, yerli yersiz, gereksiz yere.
    Muntazar o vakte kadar özenip de alamadığı ne kadar eşya varsa lüzumlu lüzumsuz demeden konağa doldurmuştu. 
  • Lüzum görmek: Gerekli görmek.
  • Lüzumundan fazla: Gereğinden çok, aşırı.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.