Sarık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Beyaz gömlek giymiş sakallı genç bir Arap adamın başına sardığı kırmızı desenli sarık
Sarık
Sarık, kavuk, fes, külah vb. başlıklar üzerine çeşitli şekillerde sarılan sargıdır: O zamanlar şehirle henüz fes giyiliyordu. Hocalar fesin üzerine beyaz sarık sararlar, esnaftan orta yaşlı olanlar fesin üzerine "Ahmediye sarık" denilen sarı zemin üzerine beyaz ipek işlemeli kumaş sararlardı. Şehirli gençler "dal fes" denilen sade fes giyer, fiyakalı delikanlılar fesin üzerine siyah ince ipek kumaş üzerine renkli ipek işlemeli "çember" denilen ince bir sarık sararlardı. Köylüler başlarına yünden yapılma keçe külah giyerlerdi. Köylü gençler düğünlerde, bayramlarda şehre gelirken külahın üzerine poşu sararlardı. (Cihan Okuyucu)
( 0 soru/yorum )