Seki nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set. Seki, genellikle evlerin önüne taş ya da çamurdan yapılır.
  2. (coğrafya) Akarsu vadilerinin iki yamacı üzerinde, göl ve deniz kıyılarında görülen basamak biçimindeki düzlük.
  3. (mimarlık) Direk ya da sütunların üzerine ağırlık bindiğinde toprağa gömülmemesi için tabanına konulan taş ya da set.
  4. Genel olarak bir basamak ya da kaldırım gibi normal zemine göre biraz daha yüksek yek.
  5. Bazı atların ayağında genellikle ayak bileğine ya da dize kadar çıkan beyazlık veya beyaz şerit iz.
( 0 soru/yorum )