Seminer nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Genellikle bir konuşmacının, bir katılımcı kitlesine, bir konuyla ilgili bilgi vermesi amacıyla düzenlenen organizasyon.
  2. Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı.
  3. Üniversitelerde öğretim üyesinin yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma biçiminde yürütülen grup çalışması.
( 0 soru/yorum )