Mösyö nedir ne demektir? Anlamı

"Bay" anlamında olup yabancı erkekler için kullanılan bir unvan.
Şimdi matmazel, gidip Mösyö Berenger'i bulayım, sizin yalnız yemek yediğinizi öğrenince çok canı sıkılacaktır. (kelime ile ilgili cümle)