Muaheze nedir? Muahezename ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir kimsenin davranışını beğenmediğini söyleme, bir işin yanlışlarını ortaya koyma: Senin, bağışı bol olan Rabbin merhamet sahibidir; şayet yaptıkları yüzünden onları hemen muaheze edecek olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi.
  2. Kınama.
  3. Paylama.
  4. Eleştiri.

  • Muaheze etmek: Eleştirmek, kınamak: Hiçbir kimse mensup olduğu din, mezhep, tarikat ve felsefi içtihadından dolayı muaheze edilemez. (İlgili cümle)
  • Muahezename: Eleştiri yazısı ve kitabı.
( 0 soru/yorum )