Muadil nedir? Muadili olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eşit, eşdeğer, denk: Bu memurlardan her birinin memuriyetleri muadil olduğundan eşit maaş verilmesine karar verildi.


  • Muadili olmak: Bir şeyin istenilen en önemli özelliğini barındıran ancak bazı özellikleri farklı olabilen, neredeyse aynısı olan şey: Eczacı bu ilacın yerine muadilini verdi, hem bu daha ucuzmuş. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )