Muahede nedir? Muahedename ne demektir? Anlamı

Antlaşma. Peygamberimiz Aleyhisselâm, onlara: "Siz, benimle yeni bir muahede yapmadıkça, benim katımda güvenilir ve güvencede değilsiniz!" buyurdu.


  • Muahedename: Antlaşma metni. Bu suretle 3 Ekim 1727 tarihinde on iki madde üzerine akdedilen muahedename padişah tarafından tasdik edilmiştir.