Motif nedir ne demektir? Kısaca Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yıldız veya çiçek desenlerinde çeşitli dantel motifi örnekleri
Çeşitli dantel motifi örnekleri
  1. Süs.
  2. Sık sık tekrarlanan çizgi süsü: Kilim motifi, dantel motifi vb.
  3. Bezeme ve süslemede bütünü oluşturan parçalardan her birine verilen ad.
  4. Bir biçimin, bir grubun ve özellikle bir manzaranın konusu.
  5. (müzik) Bestenin parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük bir birim: Melodi motifi.
  6. (edebiyat) Özellikle halk edebiyatında kalıp haline gelmiş bir olayın, bur durumun tekrarlanması: Halk öykülerinde dervişin verdiği meyveyi yiyen kadının çocuk sahibi olması bir halk motifidir.
( 0 soru/yorum )