Muahhar nedir? Muahharen ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sonraki, sonradan gelen, daha sonraki, ertelenmiş, tehir edilmiş: "Gene coşarak geldim; budur aşıkların deliliği" mealindeki beyitle başlayan bir başka gazel daha var ki bu da muahhar yazmalara girmiş (İlgili cümle kaynağı: Divanı Kebir). İşte bu ilk devirlerdeki ana ırklarda muahhar ırkların antropolojik vasıfları rüşeymi bir halde mevcuttur. (İ. H. Danişmend)

  • Muahharen: Sonradan, daha sonra, bilahare: Hava ibtida pek lâtif idi, fakat muahharen poyraz esmeğe başladığı gibi semada yağmur bulutları dahi tezahür (etti)... (İlgili cümle kaynağı: B. Çağlar)
( 0 soru/yorum )