Tef nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Tef Tef, daire şeklinde olup yaklaşık 30 cm çapında, 5 cm kalınlığında, üzerinde zilleri olan kasnağa geçirilmiş deriden (kursak zarında...

Tayfa nedir ne demektir? Anlamı

Tayfa Bir gemide bulunan, geminin güverte, makine ve kamara bölümlerinde eğitim ve yeteneklerine göre çeşitli işlerde çalışan, genel ol...

Tayf nedir ne demektir? Anlamı

Bir prizmadan geçen ışık demetinin renk tayfı oluşturması Tayf fizikte, renklerin, seslerin, elektromanyetik dalgaların ya da diğer öl...

Tay nedir ne demektir? Anlamı

Sevimli bir tay Üç yaşına kadar at yavrusu. Daha yaşını doldurmamış kısa yeleli bir tay fırladı bir çitin ardından, orada sürüyle atı g...

Tav nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısı, nem gibi durum. Demir tavında dövülür. (deyim) Hayvanlarda besili olma durumu, semizlik. (me...

Tasma nedir ne demektir? Anlamı

Köpekleri kurt saldırılarına karşı koruyan çivili-dikenli tasma Kedi köpek gibi bazı evcil hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları ...

Taret nedir ne demektir? Anlamı

Taret Taret, gemilerde, tanklarda ve kalelerde topun makine bölümünü ve topçu personeli koruyacak biçimde yapılmış hareketli ve zırhlı k...

Tapan nedir ne demektir? Tapan ne işe yarar?

Tapan Tapan (veya sürgü), tarlaya atılan tohumu örtmek ve toprağı düzlemek için eskiden bir hayvana günümüzde bir traktöre bağlanıp çeki...

Tapa nedir ne demektir? Tapa ne işe yarar?

Demir kör tapa Şişe gibi dar ağızlı şeyleri kapamak için kullanılan konik yada silindir biçiminde mantar, lastik, ağaç, plastik, maden,...

Tanker nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tanker tır Tanklarında, petrol, benzin, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, süt, su vb. sı...

Tank nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Milli Tankımız Altay Kalın ve ağır bir zırh ile korunan, tareti üzerindeki topu sayesinde yüksek ateş gücüne sahip ve paletleri ile her...

Tanık nedir ne demektir? Anlamı

Tanık Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit (hukuk) Bir duruşmada, bir yargı yada soruşturma kurulu önünde bildikl...

Tandır nedir ne demektir? Anlamı

Tandır fırını Yere yaklaşık 1,5 metre derinliğinde ve 60 cm çapında kuyu kazılıp yan çeperleri tuğla yada taş ile örülerek yapılan bir ...

Tan nedir? Tan yeri ne demektir? Anlamı

Tan yerinin ağarması Tan, güneş doğmadan önceki alaca karanlık zamanıdır. Tan yeri ise güneşin doğacağı yerin ufukta hafifçe aydınlanıp ...
1 Yorum

Tampon nedir ne demektir? Kısaca anlamları

Bir otomobilin ön tamponu Genel olarak bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey. (teknik) Çarpmaların ...

Tambura nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Tambura Türk Halk Müziğinde tezeneyle çalınan, metal telli, perdeli, saplı halk sazlarının genel adıdır. Cura, bulgari, bağlama, bozuk,...

Tambur nedir ne demektir? Tambur ne işe yarar?

Tambur Gövdesi büyük bir yarımküre şeklinde, uzun ve ince sapı ortalama 80 cm uzunluğunda, yedi veya sekiz telli, mızrapla çalınan, tam...

Tamah nedir? Tamah etmek ne demektir? Tamahkar anlamı

Tamah: Açgözlülük. Tamah, kişinin kendisinde olmayan şeyleri arzulaması; cimrilik ise, kişinin sahip olduğu şeyleri hiç ihtiyacı yokken el...

Talaş nedir ne demektir? Talaş ne işe yarar?

Odun talaşı Talaş, testereyle kesilen yada rende, törpü, torna gibi araç ve tezgahlarda işlenen bir malzemeden dökülen kırıntı ve tozlar...

Takunya nedir ne demektir? Anlamı

Takunya Genellikle hamam gibi ıslak tabanlı yerlerde giyilen, yüksek tabanlı ancak bir benzeri olan nalından daha alçak, ağaçtan yapılmı...

Taktik nedir ne demektir? Anlamı

İstenen sonuca ulaşmak amacıyla izlenen yol, kullanılan yöntemlerin tümü. Koç takıma taktik verdi. (askeri terim) Çeşitli savaş araçların...

Şüphe nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Şüphe Zihnin bir şey için kesin yargıya varamayıp duraksaması. İyi bir güven sağladıktan sonra ise muhatabına zihin karıştırıcı ve şüph...

Şut nedir? Şut çekmek ne demektir? Anlamı

Sert bir şut ve gol (Zlatan Ibrahimovic) Şut (veya şut çekmek), futbolda bir oyuncunun rakip takımın kalesine yakın bir noktadayken, go...

Şömine nedir ne demektir? Anlamı

Şömine Şömine, evlerin salonlarında bulunan, içinde ateş yakılan, genellikle duvar kenarında tuğla veya taştan yapılan, önü açık ve baca...

Şnorkel nedir ne demektir? Şnorkel ne işe yarar?

Şnorkel Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan "J" şekilli nefes alma borusu. Atmosferik motoru olan denizaltılarda yada s...

Şiraze nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Şiraze Kitapların kapağa bağlandıkları yerin iki ucunda, ibrişimden örülen, sayfaları düzgün tutmaya yarayan ince şerit. "Şiraze, ...

Şimşir nedir ne demektir? Şimşir Ağacı

Şekil verilmiş şimşir ağaçları Şimşir, şimşirgillerden, yapraklarını hiç dökmeyen ve her mevsim yeşil kalan, taşlık ve çorak bölgelerde...

Şilte nedir ne demektir? Şilte ne işe yarar?

Şilte yatak Üstünde oturulan ya da yatılan içi yün veya pamukla doldurulmuş ve yüz geçirilmemiş döşek. Karyola sayısının yetmediği duru...

Şilt nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Şilt Şilt, aslı kalkan demek olup bir tahtaya çakılmış olarak spor yarışmalarında kazananlara ya da onurlandırılmak istenen bir kimseye ...

Şilep nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Şilep denizcilik Genellikle ambalajlı kuru yüklerin taşındığı bir kargo gemisi türüdür. İki şilep geçti denizi yararcasına, biri Karad...

Şile nedir ne demektir? Şile bezi kumaşı

Şile bezi bluz Şile, ballıbabagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi olan mercanköşkün bir diğer adı. İstanbul'...

Şike nedir? Şike yapmak ne demektir? Kısaca anlamı

Şike yapmak Maddi bir çıkar karşılığı bir spor karşılaşmasının doğal sonucunu değiştirmek için yapılan anlaşma ve bu yapılan anlaşma ne...

Şifonyer nedir ne demektir?

Şifonyer Şifonyer, çamaşır koymak için kullanılan, genellikle dört yada beş çekmeceli olan ve tamamı üst üste çekmecelerden oluşan yatak...

Şifon nedir ne demektir? Şifon Kumaş

Şifon kumaş Şifon, genellikle gece elbisesi, yazlık giysiler ve şal üretiminde kullanılan tek katlı ipek iplikle dokunan, ince, yarı say...

Şırınga nedir ne demektir?

Şırınga Şırınga, sıvı ilaçları deri altına yada damarlara akıtmaya ya da damardan kan almaya yarayan ucu iğneli küçük pompa, enjektör. ...

Şezlong nedir ne demektir?

Şezlong sandalye Şezlong, ahşap, plastik, metal ve bez malzemelerden üretilen, üzerinde oturulabilecek yada yatılabilecek şekilde ayarla...

Şaşı nedir ne demektir? İlgili atasözü ve anlamı

Şaşı bakmak Göz bebeklerinden birinin ya da her ikisinin burun yönüne doğru bakması durumu. Şaşı bakmak: (Bilerek) iki göz bebeğini ...

Şasi nedir? Şase yapmak ne demektir? Kısaca anlamları

Eski bir otomobil şasisi Şasi, motorlu kara taşıtlarında, motorun ve karoserin (gövdenin) üzerine oturtulduğu ve lastiklerinde ona bağla...

Şaryo nedir ne demektir? Şaryo ne işe yarar?

Daktilo şaryosu Bir aletin ya da makinenin genellikle bir ray üzerinde yatay eksende kayarak hareket eden bölümü. Bir daktiloda harfle...

Şarjör nedir ne demektir?

Şarjör Otomatik ve yarı otomatik ateşli silahlarda mermilerin içine doldurulduğu, silaha takıp çıkarılabilen, silaha takıldıktan sonra i...

Süspansiyon nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir taşıt süspansiyonu Bir taşıt hareket halindeyken yoldaki engebe ve çukurların neden olduğu sarsıntıları yumuşatmaya, hafifletmeye y...

Süsme nedir? Süsmek ne demektir? Anlamı

Bir koçun süsme antremanından Süsmek, boynuzlu büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bir insana yada başka bir hayvana başlarıyla vurması, ka...

Sürü nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Koyun sürüsü Çoban tarafından güdülen hayvan topluluğu. Koyun sürüsü. Birlikte yaşayan hayvan topluluğu. Kurt sürüsü. (mecazi) Bilin...

Sürgün nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Bir domates bitkisindeki sürgünler Ceza olarak, oturduğu çevreden uzaklaştırılıp başka bir yere gönderilen, orada oturmak zorunda bırak...

Sürgü nedir ne demektir? Sürgü ne işe yarar?

Büyük ve küçük kapı sürgüleri Kapıyı arkasından (içeriden) kapamak için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç ya da el il...

Süpersonik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Süpersonik hızda ilerleyen bir jet ve onu takip eden kendi oluşturduğu ses dalgaları Süpersonik, ses hızının üzerinde olan hızları bel...

Süngü nedir ne demektir? Süngü ne işe yarar?

Süngü Eskiden savaşta tüfek namlusunun ucuna takılarak mermi bittiğinde tüfeğin bir kılıç gibi kullanılmasına imkan sağlayan uzun bıçak...

Süet nedir ne demektir?

Süet deri Süet, hayvan derisinin et (iç) yüzünün işlenmesiyle üretilen dokunulduğunda kumaşımsı bir his oluşturan deri türüdür. Derinin ...

Susturucu nedir nasıl çalışır?

Ateşli bir silahın patlama gürültüsünü azaltmak için namlu ucuna takılarak kullanılan genellikle silindirik şekilli iki ucu delik metal bir...

Susak nedir ne demektir? Anlamı

Susak Susamış olan, susayan. Su kabağından yapılmış ya da ağaçtan oyulmuş maşrapa (saplı bardak). (argo) Aptal, salak. Susak a...

Supap nedir ne demektir? Kısaca supap ne işe yarar?

Supap Supap (veya sübap) sıvıların, gazların ve diğer gevşek (akışkan) maddelerin geçişini düzenlemek için kullanılan kapakçıklardır. Ör...

Sur nedir ne demektir? Kısaca anlamı

İstanbul Surları (Resim T.Tamyürek) Eskiden şehirlerin düşmandan korunması amacıyla şehir çevresine yapılan kalın ve yüksek duvar, kal...

Sunta nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Çeşitli kalınlıkta sunta levhalar Sunta, açılımı suni tahta demek olup, marangozlukta kullanılan, odun talaşı, yonga ve tutkal karışımın...