Hakeza nedir? Ve hakeza ne demektir? Anlamı


Hakeza, bunun gibi, öyle, aynı biçimde, böyle anlamlarında kullanılan bir zarftır. Örnek cümleler:

  • Saç ve sakal ve hakeza (aynı biçimde) kaşlarının bir tek telinde siyah bir nokta göremezsiniz.
  • Eve sürekli erzak taşınırdı. Yatakların altı karpuz, kavun dolardı. Balkon hakeza...(- da öyle)
  • İslamiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selamet nimetini gördün, ve hakeza... (ve bunun gibi)

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu