Hakeza nedir? Ve hakeza ne demektir? Anlamı


Hakeza, bunun gibi, öyle, aynı biçimde, böyle anlamlarında kullanılan bir zarftır. Örnek cümleler:

  • Saç ve sakal ve hakeza (aynı biçimde) kaşlarının bir tek telinde siyah bir nokta göremezsiniz.
  • Eve sürekli erzak taşınırdı. Yatakların altı karpuz, kavun dolardı. Balkon hakeza...(- da öyle)
  • İslamiyet nimetini buldun, dalalette kalmadın, sıhhat ve selamet nimetini gördün, ve hakeza... (ve bunun gibi)

Soru / Yorum Gönder

Soru ve yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.