Müsemmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı


  1. Sekizli.
  2. (edebiyat) Sekizer satırlı bölümlerden oluşan şiir. Müsemmen, aynı vezinde sekiz mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir.
  3. (müzik) Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan sekiz zamanlı bir usul.

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu