Müsemmen nedir ne demektir? Kısaca anlamı


  1. Sekizli.
  2. (edebiyat) Sekizer satırlı bölümlerden oluşan şiir. Müsemmen, aynı vezinde sekiz mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir.
  3. (müzik) Klasik Türk müziği eserlerinde kullanılan sekiz zamanlı bir usul.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.