İğ nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde bir miktar iplik sarılı olan ahşap ve işlemeli bir iğ
İğ (kirmen)
  1. Yünü ip durumuna getirmek için kullanılan üst kısmında şişkinlik bulunan ağaç şiş.
  2. Pamuk ya da yünden iplik eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve çengelli olan, ağaçtan yapılmış araç, eğirmen, kirmen.
  3. Çıkrıklarda ipliğin sarıldığı demir tel.
  4. Araba okunun ekseni.
  5. (biyoloji) Mitoz bölünmenin ilk evresinde, hücrenin iki kutbunda bulunan santrozomlar arasında gerili tel demeti.
  6. Dokumacılıkta, büküm makinelerinde bobinleri ve şerit makinelerinde masuraları takmaya yarayan çubuk.
  7. Değirmen taşının ortasında bulunan ve yukarıdaki üst taşa geçen demir eksen.
  8. (halk dilinde) Hastalık, dert.


  • İğ iplik büküm tezgahı: Altın, gümüş, sırma işlemesinde sırmaların el değmeden sarıldığı iğ.
  • İğde de var, çıkrıkta da: (deyiminin anlamı) Her iki tarafta da suç var.
( 0 soru/yorum )