Usavurma nedir? Usa vurma ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kafası bir yapbozdan oluşan bir adamı elindeki tek bir yapboz parçasına bakarak düşünmesini resmeden bir çizim
Usavurma
  1. Usavurma, belli yargılardan yeni yargılar çıkarmaya dayanan zihin işlemi, çıkarım, uslamlama: Tarih dersi bir öyküler toplamı değil, örnek alınacak bir düşünme ve usa vurma dersidir.
  2. (felsefe) Bilinen veya doğru olarak kabul edilen belirli önermelerden başka önermeler çıkarma, akıl yürütme, muhakeme.
  3. Bilinen bilgilerden mantıksal türetme kalıpları uyarınca bilgiler çıkarma ya da ussal bağlarla bilgiler arasındaki boşlukları doldurma işlemi.
  4. Düşüncenin, belirli birtakım önermeleri birbirine bağlayarak yeni bir önermeye (sonuca) erişmesi.
  5. Mantık ilkelerine uygun biçimde düşünme ya da bu ilkelerden yararlanarak sorun çözme.
( 0 soru/yorum )