potansiyel:

Potansiyel nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil.
  Çevremizde gözlemlediğimiz atıklar insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır.
 2. Ortaya çıkabilecek, saklı duran yetenek ve özellik, kullanılabilecek her türlü kapasite, gizil güç.
  Evrenin daha başlangıç aşamasında günümüzde var olan tüm çeşitlilik potansiyel olarak mevcuttu. Başlangıç potansiyeli, evrende var olan her şeyi kapsamaktadır.
 3. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan.
  Potansiyel alıcılara muhtemel müşteri denir. (İlgili cümle kaynağı: M. K. Koca)
 4. İnsan için bedensel ve beyinsel bir şeyler yapabilme kapasitesinin tümü.
  Her çocuk potansiyel dahidir. Çalışıp çabalayan potansiyelini ortaya çıkarır. Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık, der Thomas Edison.

Gizli potansiyel yazısı
Potansiyel