Potansiyel nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil: Çevremizde gözlemlediğimiz atıklar insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır.
  2. Ortaya çıkabilecek, saklı duran yetenek ve özellik, kullanılabilecek her türlü kapasite, gizil güç: Evrenin daha başlangıç aşamasında günümüzde var olan tüm çeşitlilik potansiyel olarak mevcuttu. Başlangıç potansiyeli, evrende var olan her şeyi kapsamaktadır.
  3. Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan: Potansiyel alıcılara muhtemel müşteri denir. (İlgili cümle kaynağı: M. K. Koca)
  4. İnsan için bedensel ve beyinsel bir şeyler yapabilme kapasitesinin tümü: Her çocuk potansiyel dahidir. Çalışıp çabalayan potansiyelini ortaya çıkarır. Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık, der Thomas Edison.

Gizli potansiyel yazısı
Potansiyel
( 0 soru/yorum )