Akroter nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski sütunlu bir yapı çizimi üzerinde akroterlerin gösterilmesi
Akroter
  1. Eski Yunan mimarlığında yapılardaki alınlıkların iki ucuyla ortasındaki sivri tepesine konan kaide ya da kaide üzerine konan süs ve heykelcikler: Bir antik alınlığın tepesine ve iki köşesine yerleştirilen süslerdir. Akroterler, tapınak görünüşünü taklit eden bütün mimarlık yapılarında ve lahitlerde görülür. (D. Ateş)
  2. Marangozlukta köşe süsü.
( 0 soru/yorum )