akroter:

Akroter nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Eski sütunlu bir yapı çizimi üzerinde akroterlerin gösterilmesi
Akroter
  1. Eski Yunan mimarlığında yapılardaki alınlıkların iki ucuyla ortasındaki sivri tepesine konan kaide ya da kaide üzerine konan süs ve heykelcikler. Bir antik alınlığın tepesine ve iki köşesine yerleştirilen süslerdir. Akroterler, tapınak görünüşünü taklit eden bütün mimarlık yapılarında ve lahitlerde görülür. (D. Ateş)
  2. Marangozlukta köşe süsü.