Demet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kırmızı gül demeti
Kırmızı gül demeti
  1. Bitki ya da çiçek bağlamı, topu, deste, bağ. Bir demet karanfil.
  2. (fizik) Bir ışık kaynağından çıkan ışınların aynı doğrultuda olanlarının tümü, huzme. Işık demeti.
  3. (botanik) Üstün yapılı bitkilerde özsuların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı ya da lifli kordon.
  4. (anatomi) Birbirine uzunlamasına bitişik sinir ve kas telleri topluluğu.
  5. (askeri terim) Bir bataryadaki iki ya da daha fazla topa ait atış yüzeyleri.


  • Demet açmak: Tütüncülükte, demet haline getirilerek kurutulmuş tütünü yaprak yaprak ayırmak.
( 0 soru/yorum )