Denk nedir ne demektir? Denk ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ağırlık ya da başka nitelikler bakımından eşit, bedel. İki pakette birbirine denk.
  2. (fizik) Koşut doğrultuda, yönleri aynı ve yeğinlikleri (şiddetleri) eşit bulunan kuvvetlerin sıfatı.
  3. Hayvanın sağına ve soluna vurulan iki yük parçasından her biri.
  4. Yatak yorgan kumaş gibi sert olmayan eşyanın sarılıp bağlanmasıyla oluşan yük.


  • Denk yapmak (etmek): Bir takım eşyayı birlemek.


Denk ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "denk" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Denk gelmek (getirmek): Uygun düşmek, uygun gelmek iyi rastlamak.
  • Dengi dengine: Herkes eşit olduğu, kendine uygun olan kimseyle. Davul bile dengi dengine (Atasözü).
  • Dengine getirmek: Uygun, elverişli bir durumunu, zamanını yakalamak, fırsat doğmak.
( 0 soru/yorum )