Denli ve densiz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  • Denli:
    1. "Kadar" gibi, bir niteliğin ulaştığı basamağı gösterir. Seni o denli özledim ki...
    2. Sözlerinde ve davranışlarında her zaman uygunluk arayan, ölçülü, ince düşünceli anlamlarında kullanılır.
  • Densiz: Yakışıksız ve düşüncesizce davranan demektir.
  • Denli densiz söz söylemek (konuşmak): Uygunsuz, yersiz ve saygısız sözler söylemek.
( 0 soru/yorum )