Depreşmek nedir? Depreştirmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yeniden ortaya çıkmak, yeniden kendini göstermek. Tekrarlamak, nüksetmek eş anlamları. Dikkat etmezsen hastalığın depreşir. Annesinin mektubu dertlerini depreştirdi. (derleme cümleler)
  2. Kıpırdamak, oynamak, harekete gelmek. Toprak depreşmeye doymuyor, yerin altı durulmuyordu. (İlgili cümle kaynağı: Z. Yıldız)


  • Depreştirmek: Depreşmesine sebep olmak. Fakat istemeyerek de olsa Tiryaki Hasan Paşa'nın acısını depreştirdi. (M. Niyazi)
( 0 soru/yorum )