Ders nedir ne demektir? Ders ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Derste uyumuş kalmış bir öğrenci
Derste uyuyan tembel öğrenci
 1. Öğretmenin öğrencilere verdiği bilgi.
 2. Öğrencilerin öğrenmek zorunda olduğu bilgi.
 3. Bir dersi tamamlamak için konulan süre.
 4. Öğretim okutma.
 5. Öğüt, uyarma, azarlama gibi uslandırıcı davranış. Aferin iyi benzettin. Bu ders ona on yıl gider.
 6. (mecazi) Akıl verme ya da birinden akıl alma.


 • Ders olmak: Başa gelen bir olay, ileriki davranışlar için uyarıcı, öğretici, örnek olmak.


Ders ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "ders" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Ders almak: Sonucunda zarar verici olan, olumsuz bir olaydan tecrübe kazanmak.
 • Ders vermek: (deyiminin anlamı) Uyarıcı, yol gösterici sözler söylemek ya da davranışlarda bulunmak.
 • Dersini almak: Azarlanmak, cezalandırılmak, birinden haddini bildirecek bir davranış görmek.
 • Dersini vermek: Uyarmak için birine, hoşuna gitmeyecek bir davranışta bulunmak.
( 0 soru/yorum )