Halk etmek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Halk, yaratma, yoktan var etme demektir. "Biz insanı en güzel biçimde halk ettik." (Tin suresi: 4. Ayet) O'ndan başka dünyada hiçbir şey yaratıcılık davasında bulunamaz. Bu kainat öyle bir tarzda yaratılmıştır ki; bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır. Ve bir ağacı halk etmek içinde kainatı halk edebilir bir kudret gerektir. (Kelime ile ilgili cümle: Ş. Döğen)
( 0 soru/yorum )