Kethüda nedir ne demektir? Anlamı


Kethüda bey
Kahya sözcüğünün aslı olup Osmanlı Devleti'nin eski devirlerinde kullanılmış bazı deyimlerde geçer.

  • Kethüda bey: (tarih) Yeniçeri ocağında yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek aşamadaki subay, kul kethüdası, kul kahyası.
  • Kethüda bölüğü: Yeniçeri ocağında ağa bölüklerinden, başında kethüda beyin bulunduğu birincisinin adı.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.