Kına Çiçeği nedir? Kına Çiçeğigiller


Çeşitli renklerde kına çiçeği
Kına çiçeğigillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, bir yıllık otsu bitki, dokunmabana.


  • Kınaçiçeğigiller: Yaprakları genellikle karşılıklı, çiçekleri erdişi olan iki çenekli bitkiler familyası.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.