Kılıç kuşanma nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eyüp Sultan da kılıç alayı ve kılıç kuşanma
Eyüp Sultan Camisinde Kılıç Alayı ile Kılıç Kuşanma Töreni (canlandırma)
Kılıç kuşanma, Osmanlı padişahlarının saltanat tahtına oturmaları üzerine, hükümdarlık şiarı olarak yaptıkları merasime verilen addır.

Osmanlı da bir gelenek olarak 500 yıl yaşayan Kılıç Kuşanma Töreni Padişah'ın tahta çıkışının üçüncü veya yedinci günü Eyüp Sultan'da yapılmaktaydı. Bu münasebetle yapılan merasime de "Kılıç alayı" denilirdi. Padişah tahta oturduktan ve genel biat yapıldıktan, yani hükümdarın millete ve ülkeye hakim olduğu açıkça kabul edilip onaylandıktan sonra kılıç alayı tertip edilirdi. Bu, padişahlık duyurusunun başlıca töreniydi. Ayrıca kılıç kuşanma, Osmanlı padişahlarının din savaşçısı hüviyetlerini de tescil eden dini ve askeri geleneklerden biriydi.

Eyüp Sultan camisinde kılıç duası ile kılıç kuşanma merasimi
Eyüp Sultan Camisinde dualarla padişahın kılıç kuşanması (canlandırma)
Osmanlı devletinde ilk defa kılıç kuşanan Yıldırım Bayezid olmuştur. Kahire'de bulunan Abbasi Halifesi El-Mütevekkil'in Bayezid'e "Sultan'ür-Rum" unvanını tevcih etmesi neticesinde gönderdiği hediyeler arasında bulunan kılıcın, Emir Buhari tarafından padişahın beline törenle takılması şeklinde gerçekleşmiştir.

İstanbul'daki kılıç kuşanma törenlerinin şekillenmesinde Fatih Sultan Mehmed'in büyük rolü olmuştur. İstanbul'un fethinde keşfedilen Eba Eyyüb El-Ensarl'nin (Eyüp Sultan'ın) kabri üzerine bir türbe ve yanına da bir cami yaptırılmasına müteakip, teberrüken burada hocası Akşemseddin tarafından kendisine kılıç kuşatılmıştır. Bundan sonra da Osmanlı sultanlarının Eba Eyyüb El-Ensari'nin türbesinde kılıç kuşanmaları bir kanun ve kaide haline gelmiştir.

Kaynaklar:
Dündar Alikılıç - İmparatorluk Seremonisi
( 0 soru/yorum )