Kıdem nedir? Kıdemli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kıdemli başçavuş rütbesi
Bu başçavuş rütbesindeki en alttaki çizgi kıdemli olduğunu gösterir.
  1. Bir görevde rütbece eskilik ve üstünlük.
    Disiplini ayakta tutan temel ilke ise, kıdem ve liyakat esasına göre, hiyerarşiyi oluşturmaktır. (İlgili cümle kaynağı: E. Noyan)
  2. Görevde geçirilen uzun süre, çalışma süresi.
    Kıdem tazminatı çalışma süresine göre ödenen bir tazminattır.


  • Kıdemli: Bir işte uzmanlaşmış, eski ve deneyimli olan, kıdem sahibi (kimse). Nasbından itibaren üç yılı tamamlayan ve bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa liyakatleri üstleri tarafından onanan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı denir. (Resmi Gazete)
( 0 soru/yorum )