Kural nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde siyah bir gözlük olan kırmızı kurallar kitabı
Kurallar kitabı
 1. Benimsenmesi, uyulması törelerce zorunlu kılınan yasa ya da davranışlara yön veren ilke, nizam eş anlamı.
  Örnek nezaket ve ahlak kuralları.
 2. Bir eylem gerçekleştirirken uyulması gereken, uyulduğunda da kişinin kendisine veya başka kişilere fayda sağlayacak veya zarar görmesini engelleyecek ilkeler.
  Trafik kuralları vb.
 3. Bir sanata, bilime, spor dallarında ya da yapılacak bir işlemin doğru sonuç vermesine temel olan, yön veren ilke; tutulacak ya da tutulmuş bulunan belli yol.
  Fizik kuralları, futbol kuralları vb.
 4. (dil bilim) Buyurucu nitelik taşıyan geleneksel dil bilgisinde yazım, söyleyiş biçimbilim, deyişbilim vb. alanlarda uyulması gerekli sayılan örnek, zorlayıcı ilke.
  Yazım ve imla kuralları gibi.
( 0 soru/yorum )