Kuram nedir? Kuramsal ne demektir? Anlamı


Kuram
 1. Kuram, uygulamalardan (tecrübelerden) bağımsız olarak ele alınan soyut (hayali, tahmini) bilgi.
 2. (felsefe) Belli bir genişliği, belli bir sistemi olan bakış biçimi.
 3. (bilim) Bir olgunun, sürekli olarak doğrulanmış gözlem ve deneyler baz alınarak yapılan bir açıklaması, teori.
 4. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 5. Uygulamaya karşıt olarak ussal ve bütünsel bakış açısı.
 6. Sonuçlarına ilgisiz olan kurgusal düşünce.
 7. Kesin bilgiye karşıt olarak konulan varsayımsal bilgi.
 8. Tek tek şeylere yönelik ayrıntılı yada ayrıştırıcı bakış biçimine karşıt olarak bütünleyici yada birleştirici bakış biçimi.
 9. Uygulamada bir sonucu elde etmek için yol gösterici olarak konuların ve özellikle yöntemin kurallarını içeren bütünsel bilgi yada tasarım.

 • Kuramsal: Kuramla ilgili, kuram niteliğinde olan, nazari, teorik.
 • Kuramcı: Herhangi bir kuramın düşünürü olan kimse.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.